Świadczenie usługi zostało zakończone z dniem 31.12.2016 w związku z likwidacją firmy Activis.
Utrzymanie, sprzedaż i serwis systemu realizuje obecnie firma Techvoip Sp. z.o.o.

www.techvoip.pl